Dedicated Servers

Máy chủ riêng cho các ứng dụng có yêu cầu khắt khe nhất về hiệu suất hoặc bảo mật.

Intel Xeon E3-1265Lv3
$59.00 USD 1 tháng

Supermicro 5038ML-H24TRF
CPU Intel Xeon E3-1265Lv3
4 core 8 thread 2.50-3.70GHz
Ram 16GB DDR3 1600MHz
Storage 1 x 960GB SSD
Bandwidth 300-1000Mbit/s

Intel Xeon E5-2640v3
$160.00 USD 1 tháng

Supermicro 5038MR-H8TRF
Intel Single Xeon E5-2640v3
8 core 16 thread 2.6-3.4GHz
Ram 64GB DDR4 2133MHz
Storage 1 x 1.92TB SSD
Bandwidth 2-10Gbit/s Unmetered

Intel Single Xeon E5-2650Lv4
$193.38 USD 1 tháng

Supermicro 5038MR-H8TRF
Intel Single Xeon E5-2640v3
8 core 16 thread 2.6-3.4GHz
Ram 64GB DDR4 2133MHz
Storage 1.92TB SSD
Bandwidth 2-10Gbit/s Unmetered

AMD Ryzen 9 7900
$250.00 USD 1 tháng

Supermicro 3015MR-H8TNR
AMD Ryzen 9 7900
12 core 24 thread 3.7-5.4GHz
Ram 128GB DDR5 4800MHz
Storage 2 x 1.92TB NVMe
Bandwidth 2-10Gbit/s Unmetered

Powered by WHMCompleteSolution