Cloud VPS

Virtual Private Servers cung cấp cho các nhà phát triển và doanh nghiệp khả năng dễ triển khai, có thể mở rộng mọi khối lượng công việc và ngân sách.

Phổ thông
Giá chỉ từ
$5.04 USD 1 tháng

Được hỗ trợ bởi CPU Intel thế hệ trước và SSD thông thường.

Phổ biến
Nâng cao
Giá chỉ từ
$6.05 USD 1 tháng

Được hỗ trợ bởi CPU Intel Xeon tốc độ 3GHz+ và SSD NVMe.

Phổ biến
Hiệu suất cao
Giá chỉ từ
$6.05 USD 1 tháng

Được hỗ trợ bởi các thế hệ CPU Intel hoặc AMD và SSD NVMe.

Tối ưu hóa CPU
Giá chỉ từ
$28.22 USD 1 tháng

Dòng máy ảo cung cấp CPU mạnh mẽ hơn

Tiêu Chuẩn
Giá chỉ từ
$30.23 USD 1 tháng

Dòng máy ảo cung cấp sự cân bằng CPU, RAM và SSD NVMe.

Tối ưu hóa bộ nhớ
Giá chỉ từ
$40.31 USD 1 tháng

Dòng máy ảo cung cấp nhiều RAM hơn so với CPU và NVMe.

Tối ưu hóa lưu trữ
Giá chỉ từ
$75.59 USD 1 tháng

Dòng máy ảo cung cấp SSD NVMe lớn hơn so với CPU và RAM

Powered by WHMCompleteSolution